Svullna fötter

Svullna fötter                     

Ibland kan fötterna bli så svullna att man knappt kan tro att de är ens egna. Det kan till exempel bero på att man stått och gått mycket, rest länge eller genomgått en operation. Svullna fötter är vanligt förekommande och är oftast ingenting att oroa sig för, särskilt inte om du har stått och gått mycket. Under en graviditet är det nästan ofrånkomligt.

Svullna fötter och vrister är obekvämt och kan ibland göra det svårt att röra sig. Som tur är finns det olika sätt att lindra och förebygga ofarlig svullnad.  Svullnad uppstår när kroppen håller kvar vätska i underbenen, vristerna och fötterna. Oftast finns svullnaden på båda sidorna, och den är inget akut tillstånd.

Svullna fötter under graviditet

Viss svullnad i vrister och fötter är helt normalt under en graviditet – man kan nästan säga att det är ofrånkomligt. Plötslig och kraftig svullnad kan emellertid vara ett tecken på preeklampsi, ett allvarligt tillstånd med högt blodtryck och protein i urinen som kan uppstå efter 20:e graviditetsveckan. Om din svullnad är kraftig eller åtföljs av symtom som magsmärtor, huvudvärk, minskad urinmängd, illamående och kräkningar eller synförändringar ska du omedelbart söka vård.

Svullnad kan också uppstå om man skadar foten eller vristen. Den vanligaste skadan är stukning, som innebär att man slår i eller trampar snett så att ligamentet som håller vristen på plats sträcks utanför sin normala rörelseradie. För att få ner svullnaden på en skadad fot eller vrist ska du vila, undvika att stödja på den skadade foten, kyla med is, lägga tryckförband och lägga upp foten på en stol eller kudde. 

Om fötterna eller vristerna fortsätter att vara svullna eller om du även har andra symtom kan det tyda på allvarliga hälsoproblem. Om svullnaden och smärtan är kraftig eller inte går över med egenbehandling ska du gå till en läkare. Om du misstänker att svullnaden kan ha att göra med något läkemedel som du tar ska du kontakta läkaren som skrivit ut läkemedlet. Om läkemedlet har god effekt kan det vara värt att stå ut med en viss svullnad, men om svullnaden är allvarlig kan du behöva byta läkemedel eller ändra dosen.