Fotsmärta

De flesta människor tänker inte så mycket på fötterna förrän de börjar göra ont eller ge andra besvär. Fotproblem kan uppstå när man till exempel har gått mycket i affärer eller stått och gått länge på jobbet. Att ha på sig högklackat, nya skor eller ägna sig åt nya aktiviteter kan också leda till fotproblem. Det finns många olika slags fotproblem.
Fotproblem

Det finns många olika slags fotproblem:

 • Smärta i foten generellt
 • Smärta i hålfoten
 • Smärta i trampdynan
 • Skadad fettkudde på undersidan av hälen eller trampdynan
 • Smärta i hälen
 • Hälsporre (onormal benutväxt på hälens undersida)
 • Smärta på utsidan av foten
 • Svullna fötter
 • Svullna fötter under graviditet
 • Ömma fötter
 • Varma och brännande fötter

 

När vi blir äldre upplever vi oftare smärta i fötterna.

Den naturliga fettkudden på fotsulorna börjar tunnas ut, samtidigt som fötterna blir bredare och plattare. Huden på fötterna blir också torrare. Fotsmärtor hos äldre personer kan också vara ett tecken på artros, diabetes eller cirkulationsproblem.

Kvinnor löper större risk än män att drabbas av svåra fotsmärtor, troligen på grund av högklackade skor. Svåra fotsmärtor verkar vara en av de främsta orsakerna till allmän funktionsnedsättning bland äldre kvinnor. Gravida kvinnor löper ökad risk att få ont i fötterna på grund av viktökning, svullnad i fötter och vrister samt utsöndring av vissa hormoner som får ligamenten att slappna av.

Fotsmärta                    

Fötterna bär oss hela dagen, varje dag. Man tänker kanske inte så mycket på dem förrän de börjar göra ont. Men när fötterna gör ont vill man hitta lindring. Det främsta symtomet på fotsmärta är en dov, värkande eller brännande obehagskänsla i foten. Det kan också hända att fötterna och även benen känns trötta, tunga och svullna.

För att kunna hitta rätt behandling behöver du veta vad problemet är. Med fotsmärta menar man smärta i foten generellt. Det första du ska tänka på är var i foten smärtan sitter. Om du vet var smärtan sitter kan du lättare identifiera problemet:

 • Smärta i hålfoten
 • Smärta i trampdynan
 • Skadad fettkudde på undersidan av hälen eller trampdynan
 • Smärta i hälen
 • Hälsporre (onormal benutväxt på hälens undersida)
 • Smärta på utsidan av foten
 • Svullna fötter
 • Svullna fötter under graviditet
 • Ömma fötter
 • Varma och brännande fötter
Smärta i hålfoten

Arch pain is the term used to describe symptoms that occur under the arch of the foot. Smärta i hålfoten beror oftast på en inflammation i mjukvävnaderna i mittersta delen av foten. Längs med hålfoten löper plantarfascian, ett band av fibrös bindväv som förbinder hälbenet med tårna. Plantarfascian spelar en viktig roll för fotens funktion och förflyttningen av vikt från hälen till tårna. När vävnaden i hålfoten blir irriterad och inflammerad kan även enkla rörelser kännas smärtsamma.

 Tillståndet kallas för plantar fasciit och kan drabba hälen, hålfoten eller båda. Det behandlas med vila och stretchning för att få fotens muskler att slappna av, oavsett var smärtan sitter. Om du lider av ihållande plantar fasciit bör du uppsöka en läkare, fotvårdsspecialist eller fysioterapeut.

Nedsjunkna fotvalv eller plattfothet innebär att fotvalven plattas ut (ofta när man står eller går) vilket leder till smärta och andra problem. Plattfothet kan behandlas med inlägg, anpassade skor, vila, kyla, fysioterapi eller att gå med käpp eller annat stöd. Ibland kan man behöva opereras.

Smärta i trampdynan

Kallas även metatarsalgi och innebär smärta och inflammation i trampdynan (framfoten). Orsaken är ofta illasittande skor, men tillståndet kan även orsakas av ansträngande aktiviteter som löpning och hopp. Kan förväxlas med skadad fettkudde.

Behandling:

 1. Ta smärtstillande tabletter.
 2. Vila och kyl ner foten.
 3. Ha bekväma skor.
 4. Pröva fotbäddar för att minska trycket på trampdynan.
Skadad fettkudde

Skador på en fettkudde på undersidan av hälen eller trampdynan kan uppstå på grund av en belastningsskada, men kan också inträffa om man trampar på något hårt. Smärtan känns som om man trampar på en sten. Den går gradvis över av sig själv.

Behandling:

 1. Vila foten.
 2. Kyl ner området.
 3. Ta receptfria smärtstillande tabletter.
Smärta i hälen

Om smärtan sitter i hälen kan du ha plantar fasciit. Det är en irritation eller inflammation i plantarfascian, ett band av fibrös bindväv som sträcker sig från hälbenet till fotsulan. Oftast gör det mest ont på morgonen när man kliver ur sängen. Smärtan kan sitta i hälen eller hålfoten.

Behandling:

 1. Vila foten.
 2. Stretcha musklerna i hälen och foten.
 3. Ta receptfria smärtstillande tabletter.
 4. Ha skor med bra hålfotsstöd och dämpande sula.
Hälsporre

Smärta i foten kan också bero på hälsporre. Det är en onormal benutväxt på hälens undersida. Hälsporre kan uppstå på grund av att man har felaktiga skor eller onormal gångstil eller hållning, men kan också orsakas av aktiviteter som löpning. Det kan göra ont när du går eller står. Det är många som har en eller flera hälsporrar, men de flesta har inte ont. Risken för smärtande hälsporre ökar om man har plattfot eller höga fotvalv.

Så här behandlar du hälsporre:

 1. Använd hälskydd.
 2. Använd specialgjutna ortopediska skoinlägg.
 3. Ha skor som sitter bra och har stötdämpande sulor.
 4. Ta receptfria smärtstillande tabletter.
 5. Vila foten.
 6. Pröva fysioterapi.

Om du fortfarande har ont kan du fråga husläkaren vilka behandlingsalternativ som finns.

Smärta på utsidan av foten

På fotens utsida sitter femte metatarsalbenet, ett fotben som ofta drabbas av frakturer. Symtomen är smärta, svullnad och blåmärken längs fotens ytterkant efter en skada. Om du tror att du kan ha en fraktur ska du kontakta läkare och se till att bli röntgad.

Egenbehandling:

 1. Ta smärtstillande tabletter.
 2. Vila och kyl ner foten och ha den högt.
 3. Stöd inte på foten.
 4. Rådfråga läkare om smärtan inte går över.
 5. I vissa fall kan man behöva gipsas.
Ömma fötter          

Ömma fötter är mycket vanligt. Om fötterna ömmar kan det bli mycket svårt att stå, gå, springa, dansa eller jobba. Orsakerna till ömma fötter kan vara många. En del av dem är enkla och lätta att åtgärda, medan andra är mer komplicerade och kräver mer avancerad behandling. Ibland kan ömma fötter vara ett symtom på ett bakomliggande problem eller sjukdomstillstånd.

Fötterna kan ömma på grund av överansträngning eller tillstånd som plantar fasciit eller hallux valgus. Ömheten kan kännas i hålfoten, trampdynan eller hälen. Beroende på orsaken kan man även uppleva andra symtom.

De vanligaste orsakerna till ömmande känsla i hälområdet är plantar fasciit, hälsporre, förhårdnader, torr hud och hälsprickor. För hålfoten är de vanligaste orsakerna plattfothet, pes planus eller nedfallna fotvalv, fotvårtor, metatarsalgi, pes cavus och överpronation. Tåsmärtor beror ofta på en bruten tå, hallux valgus, hallux rigidus, turf toe (distorsion av stortåns grundled vid spel på konstgräs) eller hallux limitus. Smärta i trampdynan är ofta metatarsalgi eller Mortons neurom. Det kan finnas flera enkla förklaringar till att fötterna ömmar. Överansträngning, dåliga eller illasittande skor, nya skor, ålder, övervikt, graviditet, muskelsträckning, trauma, idrottsskada, ligamentsträckning och plattfothet är några av de vanligaste orsakerna.

Det finns några symtom som man ska vara uppmärksam på: det är rodnad, ömhet vid beröring, symtom på inflammation, värk, dov smärta och smärta i andra delar av kroppen som vristerna, knäna, höfterna eller ryggen. Om du under en längre tid har svårt att gå eller ha skor på dig bör du söka läkarhjälp.

Det här avsnittet handlar om de vanligaste orsakerna till ömmande fötter och ska inte betraktas som fullständigt. Det kan finnas många olika orsaker till att fötterna ömmar, och om det är ett ständigt problem för dig är det viktigt att du tar kontakt med en läkare eller fotvårdsspecialist för att få en korrekt diagnos. Om man kan ringa in den bakomliggande orsaken blir det lättare att minska eller få bort ömheten i fötterna. Ömma fötter kan orsakas av något av de 26 ben, 33 leder och över 100 muskler, ligament och senor som finns i foten.

Det här är några av de mer allvarliga orsakerna till ömmande fötter: fraktur eller spricka i foten, stukad vrist, artros, sträckning i vristen, hallux valgus, fotvårtor, tumör i skelettet, Köhlers sjukdom, fotsvamp, seninflammation, inflammation i akillessenan, diabetesfot, artärocklusion, fotsår, metatarsalgi, gikt, sjukdom i foten, missbildning i foten, plantar fasciit, Mortons neurom, nervinklämning, diabetes och tarsaltunnelsyndrom.

I de flesta fall kan man komma tillrätta med ömmande fötter genom att bara ge fötterna lite kärlek och låta dem vila ibland. Den vanligaste orsaken till ömmande fötter är överansträngning. Om du är tvungen att stå mycket kan det hjälpa att ha skor som ger mycket stöd och skydd och hjälper till att stabilisera foten och vristen. Rådgör med en specialist innan du köper skor.

I de flesta fall kan du enkelt behandla problemet med receptfria metoder. Vad som är lämpligast beror på problemets omfattning och orsak. Här är en översikt över några av de vanligaste behandlingsmetoderna mot ömma fötter:

 • RICE-metoden – Rest (vila), Ice (kyla), Compression (kompression) och Elevation (upphöjning)
 • Receptfria smärtstillande tabletter
 • Massage
 • Stretchövningar (plantar fasciit)
 • Vattenträning, t.ex. simning
 • Viktnedgång
 • Varma fotbad

 

Behandlingsmetoderna kan även användas förebyggande. Det kan till exempel vara bra att stretcha innan du går och lägger dig och innan du går upp på morgonen samt före och efter träning, för att värma upp musklerna inför arbetsdagen eller träningspasset.

Om du går upp i vikt av någon annan orsak än graviditet så kan du också förebygga ömmande fötter och andra symtom genom att gå ner i vikt på ett sunt sätt.