Varma och brännande fötter

Känslan av obehagligt varma fötter kan vara lindrig till svår. I vissa fall kan den brännande känslan i fötterna vara så jobbig att den gör det svårt att sova.

Varma och brännande fötter kan bero på en skada eller ett sjukdomstillstånd. Symtomen kan vara konstanta eller komma och gå. De kan också variera i intensitet eller åtföljas av andra förnimmelser som stickningar och/eller domningar. Brännande fötter kan även omnämnas som pirr i fötterna eller parestesi. I de flesta fall är brännande smärta i fötterna ingenting att oroa sig för, men det finns några situationer där det kan vara ett tecken på ett allvarligt tillstånd som en TIA-attack (transient ischemisk attack), stroke eller blodpropp. Brännande smärta i fötterna som uppstår plötsligt bör alltid betraktas som ett akuttillstånd tills man har uteslutit dessa tänkbara orsaker.

I de flesta fall kan du enkelt behandla problemet med receptfria metoder. Vad som är lämpligast beror på problemets omfattning och orsak. Här är en översikt över några av de vanligaste behandlingsmetoderna mot ömma fötter:

  • RICE-metoden – Rest (vila), Ice (kyla), Compression (kompression) och Elevation (upphöjning)
  • Receptfria smärtstillande tabletter
  • Massage
  • Stretchövningar (plantar fasciit)
  • Vattenträning, t.ex. simning
  • Viktnedgång
  • Varma fotbad